O nama

image

Dobro došli na stranice poreznog savjetnika Snježane Galić

Ispunjavanjem općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti poreznog savjetnika uz odobrenje za rad izdano od Ministarstva financija, samostalnu djelatnost obavljam od 01.01.2005.g., Klasa: UP/I-131-01/04-01/12, Ur.broj: 513-07-21-07/04-06.

Usluge pružam sukladno etičkom kodeksu, te na Vaše upite odgovaram prema načelima zakonitosti, savjesnosti i stručnosti.

Djelatnost poreznog savjetništva definirana Zakonom o poreznom savjetništvu (NN 127/00, 76/13), određuje uvjete i djelokrug obavljanja neovisnog, samostalnog zanimanja.

Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarskim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika.

Porezno savjetništvo je djelatnost davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrada poreznih prijava. Uz poslove poreznog savjetništva mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge. Porezno savjetništvo su i poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela.

Usluge

image

- Porezno savjetovanje

- Poslovno savjetovanje

- Računovodstvene usluge

- Financijsko savjetovanje

- Ostale usluge - posebne licence

Opširnije o uslugama..